جاجیم ابریشم و پنبه

 در این نوع جاجیم  از رشته هایابریشم و نخ های از جنس پنبه  استفاده می شود.به عبارت دیگر این نوع  از جاجیم با تار (رشته های طولی ) پنبه  و پود (رشته های عرضی ) ابریشم بافته می شود .این جاجیم ها بسیار زیبا و لطیف و مقاوم می باشند