گلیم شاهسون

یکی از معروف ترین ایل های ایران شاه سون است. گلیم های بافته شده توسط این ایل ظریف بوده و به سوماک معروف است و در گویش محلی به آن ورنی نیز گفته می شود . طرح های بافت این ایل بیشتر نقشه حیوانات اعم از آهو ، اسب و پرندگان است. که با اشکال هندسی ترکیب می شود. تنوع بافت بالایی دارد و کم پیش میاد شما دو طرح هم نقشه بین آنها پیدا کنید. آنها این گلیم ها را با پشم زبر و خشک می بافند .این نکته نیز حائز اهمیت است که بدانید بیشتر زین های اسبی از نوع گلیم است و توسط ایل شاهسون بافته و تولید می شود