جاجیم گونه‌ای زیراندازدستبافت  دورویه است که  از پارچهٔ کلفت تر است و آن را از نخ‌های رنگین و ظریف پشمی یا پنبه‌ای یا آمیزه‌ای از این دو می‌بافند

جاجیم‌ها پرز ندازند و می‌توان از هر دو روی آن استفاده کرد. کوچ نشینان و عشایر  از آن بهرهٔ زیادی می‌گیرند و کاربرد آن به عنوان روانداز و محافظ سرما  بوده است.امروزه این محصولات بیشتر  جنبه تزئینی داشته و همچنین از آنها برای تهیه کیف و رویه مبلمان استفاده می شود