طرح های کهنه نما

به دلیل استفاده طراحان خارجی ار فرش های قدیمی و کهنه و ترکیب این فرش ها در دکوراسیون های جدید ، این سبک از رش ها در بازار های اروپایی و امریکایی  خریداران زیادی پیدا کرده است .اما  این فرش ها استحکام  کم آنها در برابر شستشو و فرسایش سریع آنها بود.به همین دلیل برخی تولید کنندگان با انجام فرایند های خاصی بر روی  فرش های نو  به آنها نمایی کهنه می دهند