فروشگاه:
فرش ارغوان
محل:
تلفن:
با فروشنده تماس بگیرید

محصولات منتخب

محصولات منتخب فروشگاه ارغوان

15000000 تومان
موجود
59000000 تومان
موجود
25000000 تومان
موجود
12000000 تومان
موجود
10000000 تومان
موجود
20000000 تومان
موجود
9000000 تومان
موجود
25000000 تومان
موجود
22000000 تومان
موجود
30000000 تومان
موجود
7000000 تومان
موجود
25000000 تومان
موجود
9000000 تومان
موجود

محصولات تابلو فرش

انواع تابلو فرش های فروشگاه ارغوان

9000000 تومان
موجود
7000000 تومان
موجود
9000000 تومان
موجود
59000000 تومان
موجود
15000000 تومان
موجود
35000000 تومان
موجود
25000000 تومان
موجود
12000000 تومان
موجود
10000000 تومان
موجود
20000000 تومان
موجود
25000000 تومان
موجود
22000000 تومان
موجود
25000000 تومان
موجود
30000000 تومان
موجود

معرفی شرکت

معرفی فروشگاه ارغوان

فروشگاه فرش ارغوان :

  • فروشگاه ما فعالیت خود را از سال 1371 آغاز کرده است .
  • عمده فعالیت ما در زمینه تابلو فرش و فرش های انتیک می باشد .
  • آدرس ما : تهران ، گیشا ، خیابان 31 
  • آدرس انبار : تهران ، گیشا 
  • تلفن : 02188279022
  • تلفن همراه : 09385461523
  • ایمیل : Solmaz117@gmail.com