فرش های صادراتی

فرش هایی که سن آنها از 15 سال تا 60 سال بوده و به دلیل عمر زیاد از استحکام و مقاومت کمی برخوردار بوده و در بیشتر موارد نیاز به تعمیرات داشته ومناسب استفاده مصرف کننده داخلی نیستند و برای صادرات در نظر گرفته می شوند 

فیلترها
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • طرح و مارک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 3200000‎تومان
 • 110000000‎تومان

تومان  –  تومان

dafezan430018
38500000 تومان 40000000 تومان
موجود
 
dafezan430016
3200000 تومان 3500000 تومان
موجود
 
-4%
dafezan430015
7500000 تومان 7800000 تومان
موجود
 
dafezan430013
6200000 تومان 6500000 تومان
موجود