فرش هایی با رنگ یاسی

فرش هایی که رنگ زمینه و غالب در آنها رنگ یاسی می باشد .رنگ اصلی و در اصطلاح رنگ کف این فرش ها یاسی رنگ است. 

هیچ محصولی در این بخش وجود ندارد