فرش های با رنگ آبی روشن

فرش های که رنگ  زمینه آنها  آبی روشن می باشد .رنگ زمینه ، رنگی است که کف فرش و زمینه فرش به آن رنگ می باشد و معمولا در اکثر موارد رنگ غالب فرش نیز است 

فیلترها
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 18000000‎تومان
 • 20000000‎تومان

تومان  –  تومان