فرش هایی با رنگ طلایی

فرش هایی که رنگ زمینه و غالب در آنها رنگ طلایی  می باشد .رنگ اصلی و در اصطلاح رنگ کف این فرش ها طلایی  رنگ است. 

فیلترها
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 12000000‎تومان
 • 69000000‎تومان

تومان  –  تومان