فرشهایی با رنگ زرد

فرش هایی که رنگ زمینه و غالب در آنها زرد رنگ می باشد .رنگ اصلی و در اصطلاح رنگ کف این فرش ها زرد رنگ می باشد 

فیلترها
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 0‎تومان
 • 12000000‎تومان

تومان  –  تومان