فرش هایی با رنگ نارنجی

فرش هایی که رنگ زمینه و غالب در آنها رنگ نارنجی می باشد .رنگ اصلی و در اصطلاح رنگ کف این فرش ها نارنجی رنگ است. 

هیچ محصولی در این بخش وجود ندارد