منطقه کرمان و یزد

فرش هایی  که در منطقه استان کرمان  و یزد و مناطق اطراف آن بافته می شود 

فیلترها
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 25000000‎تومان
 • 55000000‎تومان

تومان  –  تومان