اصالت و کیفیت محصولات

اصالت و کیفیت محصولات

محصولات عرضه شده در بازار دفه زن تماما در توسط فروشندگان  عضو بازار عرضه شده است و اصل بازار بر مبنای صداقت فروشندگان در اعلام اطلاعات  می باشد .به همین دلیل در زمینه اصالت و کیفیت محصولات این خود خریدار است که باید با توجه به اطلاعات عرضه شده توسط فروشنده و مقایسه آنها با اطلاعات و تصاویر محصولات دیگر  فروشندگان و درخواست بازدید محصول و غیره از کیفیت محصولات فروشندگان اطمینان حاصل نماید .

در نتیجه مجموعه دفه زن هیچ بررسی و راستی ازمایی در مورد موارد منتشر شده توسط فروشندگان در فروشگاه های مختلف انجام نداده و هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد.

تبصره:

در صورت تمایل خریداران ،خریدار می تواند درخواست پشتیبانی در زمینه بررسی کیفیت و اصالت کالای  مورد نظر خود را برای مدیریت بازار ارسال کند،در این حالت کارشناسان بازار محصول را مورد ارزیابی قرار داده و موارد مختلف را بررسی کرده و در کنار خریدار قرار گرفته تا خریدار با خیالی آسوده اقدام به انتخاب و خرید محصول خود نماید .