جاجیم تمام ابریشم

این توع جاجیم از زیبا ترین و گران قیمت ترین جاجیم های بازار می باشد.در این جاجیم ها تنها از رشته های ابریشمی استفاده شده است