فرش تکه دوزی و کلاژ

این سبک از فرش های مدرن با استفاده از تکه های فرش های دیگر که می توانند از فرش های نو و یا از فرش های کهنه تهیه شده باشند ایجاد می گردد.این سبک از فرش ها در بازار جهانی به دلیل قیمت پایین تر و مطابقت بیشتر با دکوراسیون های جدید از استقبال بالایی برخوردار هستند .طریقه چیدمان این قطعات می تواند دارای الگوی خاص باشد و یا به صورت تصادفی و بدون الگو در کنار هم چیده و دوخته شده باشند که هر کدام زیبایی خاص خود را دارند 

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 2میلیون
 • 6میلیون

میلیون  –  میلیون