فرش با طرح مدرن

این  سبک ار فرش دستباف با توجه به نیاز و سلیقه طراحان داخلی جدید و با رویکرد ساده سازی در طرح و کم کردن تعداد رنگ مورد استفاده در فرش ایجاد شده است.در نتیجه این نوع از فرش های دستباف قابلیت ست کردن و هماهنگی بیشتر و بهتری را با طرح ها و دیزاین های جدید دارند

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 7میلیون
 • 66میلیون

میلیون  –  میلیون