طرح های کهنه نما

به دلیل استفاده طراحان خارجی ار فرش های قدیمی و کهنه و ترکیب این فرش ها در دکوراسیون های جدید ، این سبک از رش ها در بازار های اروپایی و امریکایی  خریداران زیادی پیدا کرده است .اما  این فرش ها استحکام  کم آنها در برابر شستشو و فرسایش سریع آنها بود.به همین دلیل برخی تولید کنندگان با انجام فرایند های خاصی بر روی  فرش های نو  به آنها نمایی کهنه می دهند  

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 4میلیون
 • 32میلیون

میلیون  –  میلیون