گلیم بلوچی

طرح و رنگ این گلیم  ها از شرایط آب و هوایی قبایل بلوچ نشأت گرفته است. مدل های این گلیم ها راه راه بوده و در هر ردیف از طرح ها و رنگ های مختلف استفاده شده است. صنایع دستی این قبایل از رنگ های تیره مانند جگر ، آبی تیره ، شتری و قهوه ای استفاده می کنند و البته رنگ های روشن مانند سبز ، قرمز و زرد نیز از ویژگی های آنهاست