گلیم لری

یکی از باکیفیت ترین گلیم های موجود برای اقواام لر است و از گلیم بافی برای تولید خورجین های بزرگ برای نگهداری وسایل منزل استفاده می کنند. نقش و نگار گلیم این عشایر از اشکال هندسی و حیوانات خاص همان منطقه است و بیشتر رنگ گلیم آن مناطق سبز، سیاه، آبی و سفید است

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 15میلیون
 • 15میلیون

میلیون  –  میلیون