فرش کف ابریشم

در این فرش ها تار (ریشه ها یا چله فرش، که در طول فرش قرار دارند )فرش معمولا از جنس ابریشم بوده  و پود (رشته ها و الیافی که در عرض فرش قرار دارند ) از جنس پنبه می باشد و پرز های زمینه و کف فرش  (الیافی که گره های فرش را ایجاد می کنند ) از جنس  ابریشم  می باشند  . در زمینه این گونه فرشها به جای پرز پشمی از پرز ابریشم استفاده شده است

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • طرح و مارک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 14میلیون
 • 450میلیون

میلیون  –  میلیون

Reviews

No data found

Write a review