فرش تمام پشم(پشم در پشم)

در این فرش ها تار (ریشه ها یا چله فرش، که در طول فرش قرار ) و پود (رشته ها و الیافی که در عرض فرش قرار دارند ) و پرز های (الیافی که گره های فرش را ایجاد می کنند ) از جنس پشم می باشند 

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • طرح و مارک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 0میلیون
 • 600میلیون

میلیون  –  میلیون

dafezan430016
4 میلیون 5 میلیون
In stock
 
-14%
dafezan430019
6 میلیون 7 میلیون
In stock
 
Free shipping