فرش کرک

در این فرش ها تار (ریشه ها یا چله فرش، که در طول فرش قرار دارند ) و پود (رشته ها و الیافی که در عرض فرش قرار دارند ) از جنس پنبه بوده و پرز های (الیافی که گره های فرش را ایجاد می کنند ) از جنس پشم نازک و مرغوب به نام کرک می باشند  

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • طرح و مارک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 0میلیون
 • 750میلیون

میلیون  –  میلیون

Free shipping
-4%
dafezan130001
80 میلیون 100 میلیون
In stock
 
Free shipping