فرش هایی با رنگ قرمز

فرش هایی که رنگ زمینه و غالب در آنها رنگ قرمز  می باشد .رنگ اصلی و در اصطلاح رنگ کف این فرش ها قرمز رنگ است. 

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • طرح و مارک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 0میلیون
 • 2000میلیون

میلیون  –  میلیون

dafezan430016
4 میلیون 5 میلیون
In stock
 
-22%
dafezan148001
14 میلیون 18 میلیون
In stock