فرش هایی با رنگ لاکی

فرش هایی که رنگ زمینه و غالب در آنها رنگ قرمز پر رنگ یا لاکی  می باشد .رنگ اصلی و در اصطلاح رنگ کف این فرش ها لاکی رنگ است. 

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • طرح و مارک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 0میلیون
 • 2000میلیون

میلیون  –  میلیون

-14%
dafezan430019
6 میلیون 7 میلیون
In stock