فرش هایی با رنگ آبی روشن

فرش های که رنگ  زمینه آنها  آبی روشن می باشد .رنگ زمینه ، رنگی است که کف فرش و زمینه فرش به آن رنگ می باشد و معمولا در اکثر موارد رنگ غالب فرش نیز است 

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • طرح و مارک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 12میلیون
 • 280میلیون

میلیون  –  میلیون

Free shipping
-22%
dafezan148003
14 میلیون 18 میلیون
In stock
 
Free shipping