فرش هایی با رنگ سرمه ای

فرش هایی که رنگ زمینه و غالب در آنها سرمه ای  رنگ می باشد .رنگ اصلی و در اصطلاح رنگ کف این فرش ها  رنگ سرمه ای  است .

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • طرح و مارک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 0میلیون
 • 750میلیون

میلیون  –  میلیون