از 2 متر تا 5 متر

فرش هایی که مساحت آنها بین  2 تا 5  متر مربع می باشد 

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • طرح و مارک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 0میلیون
 • 700میلیون

میلیون  –  میلیون

Free shipping
-4%
-14%
dafezan430019
6 میلیون 7 میلیون
In stock