فرش های صادراتی

فرش هایی که سن آنها از 15 سال تا 60 سال بوده و به دلیل عمر زیاد از استحکام و مقاومت کمی برخوردار بوده و در بیشتر موارد نیاز به تعمیرات داشته ومناسب استفاده مصرف کننده داخلی نیستند و برای صادرات در نظر گرفته می شوند 

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • طرح و مارک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 1میلیون
 • 150میلیون

میلیون  –  میلیون

dafezan430016
4 میلیون 5 میلیون
In stock
 

Reviews

No data found

Write a review