فرش های نو با استفاده نشده

فرش هایی که در سالهای اخیر بافته شده و هنوز از آنها استفاده نشده است و در اصطلاح پا نخورده اند

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • طرح و مارک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 0میلیون
 • 2000میلیون

میلیون  –  میلیون

Free shipping
-4%
Free shipping
Free shipping
-4%