فرش های کناره

فرش هایی که طول (200-400 سانتی متر) بسیار بیشتری نسبت به عرض (80 تا 120 سانتی متر)خود دارند 

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • طرح و مارک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 2میلیون
 • 180میلیون

میلیون  –  میلیون

-14%
dafezan430019
6 میلیون 7 میلیون
In stock
 
Free shipping

Reviews

No data found

Write a review