فرش جفت

فرش هایی که دارای نقشه و رنگ و اندازه مشابه باشند .این فرش ها ممکن است در دو محل متفاوت و به وسیله دو بافنده بافته شده باشند اما قابلیت جفت شدن با هم را دارند .در این فرش ها ممکن است اختلافات بسیار کمی دیده شود که امری طبیعی می باشد .در فرش های تبریز و نائین و اصفهان و کاشان این فرش های جفت بسیار بافته می شوند.

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • طرح و مارک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 0میلیون
 • 2000میلیون

میلیون  –  میلیون

dafezan430028
38 میلیون
In stock