لوازم و ابزار بافت فرش

خرید و فروش انواع لوازم بافت فرش و قالی  مانند انواع دار قالی - قلاب بافت - دفه - سیخ پود کشی - هاف و تسمه