نخ فرش بافی

عرضه انواع نخ مخصوص بافت فرش مانند  پشم و پنبه و ابریشم و نخ چله و نخ پود ،  مخصوص بافت انواع فرش و تابلو فرش دستباف 

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • طرح و مارک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 2میلیون
 • 35میلیون

میلیون  –  میلیون

Free shipping