فرش تبریز

شهر تبریز در ۶۰۰ کیلومتری غرب تهران واقع شده است و یکی از بزرگترین شهرهای ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی است.  یک فرش تبریز خوب دارای پرزهای کوتاه و زبر است. طرح این فرش ها شامل یکه طرح مدالی در وسط آن است که به وسیله نقوش اسلیمی، بید های مجنون و سرو احاطه شده اند .اصطلاح رج در فرش های تبریز، به تعداد گره های موجود در هر ۷۰ میلی متر، اشاره دارد. ۴۰ رچ به فرش هایی گفته می شود که در هر متر مربع خود شامل ۵۰۰-۴۰۰ هزار  گره هستند. و به همین ترتیب ۵۰ رج به فرش هایی با تعداد گره تقریبی ۶۰۰-۵۰۰ هزار در هر متر مربع گفته می شود. و همچنین ۶۰ رج به فرش هایی با ۸۰۰-۶۰۰ هزار گره در هر متر مربع و ۷۰ رج نیز دارای تعداد تقریبی ۸۰۰ تا یک میلیون گره در هر متر مربع است. فرش ۷۰ رج در بازار امروز بسیار کمیاب است

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • طرح و مارک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 0میلیون
 • 1600میلیون

میلیون  –  میلیون

Free shipping
Free shipping
Free shipping
Free shipping
Free shipping