فرش خوی و مرند

فرش خوی و مرند 

شهرستان مرند در 68 کیلومتری شمال غربی تبریز قرار گرفته است . در این شهر از زمان های قدیم فرش بافی رواج داشته است. .نقشه ها و بافت مرند و همچنین شهرستان خوی همانندی فراوانی با طرح و بافت تبریز دارند به گونه ای که تشخیص آنها از تولیدات تبریز به آسانی میسر نیست . نقشه ماهی این منطقه از معروفیت بالایی برخوردار است 

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • طرح و مارک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 22میلیون
 • 190میلیون

میلیون  –  میلیون

Free shipping
-4%