فرش سردرود 

سردرود بعنوان يكي از نقاط مهم قاليبافي ، در طول دهه هاي گذشته مطرح بوده است . در ساليان گذشته ، بيشتر طراحي قاليهاي سردرود را نقاشان و هنرمندان طراح تبريزي انجام می دادند ولي از اواخر دهه 1330 ، با ظهور و فعاليت نقاشان طراح سردرودي ، علاوه بر نقاشان تبريزي ، هنرمندان طراح اين شهر نيز ، وارد عرصه طراحي قالي شدند. در حال حاظر اکثر بافندگان در این منطقه به بافت تابلو فرش مشغول می باشند  این شهر بعنوان پایتخت تابلو فرش جهان شناخته می‌شود

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • طرح و مارک فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 4میلیون
 • 390میلیون

میلیون  –  میلیون