فرش مراغه

مراغه دومین شهر بزرگ استان آذربایجان شرقی است .مراغه که به باغ شهر ایران و پایتخت نجوم ایران شهرت دارد جزو ده شهر تاریخی ایران می‌باشد. شهرستان مراغه با داشتن کارگاه‌های بزرگ قالی بافی یکی از بهترین شهرهای تولید فرش و تابلو فرش ابریشمی در کشور پس از قم است و اغلب مردم این شهرستان به شغل قالی بافی مشغول هستند