فرش سبزوار

فرش سبزوار 

فرش دستباف اصیل سبزوار در غرب خراسان رضوی، یکی از مرغوبترینها در شرق کشور است.بافت فرش دستباف در سبزوار به زمان های دور بر میگردد و مطابق اظهارات      صاحب نظران در این رشته صنعت فرش در سبزوار یک قرن سابقه دارد. طرح های مورد استفاده در کارگاه های فرش در سبزوار بدین ترتیب هستند،  جقه گل- نقش کاشی - نقش کاشی تنگی - سلیمی -طرح پرسپولیس - تنگی کامل  - زیر خاکی - طرح نایین و طرح ورامین- طرح چهار فصل - طرح گشاده با گل های بزرگ