فرش خهای دستباف بوشهر 

فرش دست‌باف بوشهر یکی از ارزشمندترین هنرهای مردمان بومی استان بوشهر می‌باشد. این فرش‌ها با طرح‌های خاص و بافتی دستی زیبا توسط بانوان بومی بوشهر بافته می‌شوند. در این مقاله به بررسی تاریخچه، طرح‌ها، بافت و رنگ‌های فرش دستباف بوشهر می‌پردازیم.
تاریخچه فرش دستباف بوشهر:
در شهرستان بوشهر، از دیرباز فرش بافته می‌شد. در دوره قاجار، بازارهای فرش در شهر بوشهر رواج داشت و مردمان بومی به تولید انواع فرش‌های دستباف می‌پرداختند. بعدها با ورود فرش‌های ماشینی، بافت فرش دستباف به شدت کاهش یافت ولی با حمایت دولت و سازمان های فرهنگی، فعالیت در حوزه بافت فرش دستباف بوشهر از سال‌های گذشته به صورت جدی پیگیری شده است.
طرح‌ها:
فرش دستباف بوشهر با طرح‌های متنوع و زیبا شناخته می‌شود. از جمله طرح‌های محبوب این فرش‌ها می‌توان به طرح رنگین کمان، طرح خرگوش و گوزن، طرح درخت و ترنج و طرح گُل های مرغوب اشاره کرد. در سالهای اخیر در این منطقه تابلو فرش های زیبایی نیز بافته می شود .
بافت:
فرش دستباف بوشهر با نخ‌های ابریشمی، پشمی و پنبه‌ای بافته می‌شود. بافت این فرش‌ها به شکل محکم و با استفاده از دستگاه بافت به نام "بافت" انجام می‌شود.


Sidebar Subcategories Sidebar Subcategories

Featured Vendors Featured Vendors

There are no products in this section