فرش زنجان 

ستان زنجان یكی از قطب‌های فعال قالیبافی در سطح كشور است.زنجان از گذشته بسیار دور یك نوع قالی شبیه به خرسك در منطقه قیدار با رج شمار بالا و یك پود كلفت تهیه می‌شده است.این نوع بافته در زنجان طرفداران مخصوص به خودش را دارد.رایج‌ترین نوع قالی پشمی در استان زنجان نوع فرش دستبافت طرح افشار با رج شماره حدود 30 الی 40 رج می باشد.در نقشه فرش‌های زنجان  نقوش وارداتی مشاهده می‌شود كه این نقوش شامل: نقشه شاه عباسی، گل فرنگ، شكارگاه، شطرنجی و غیره هستند كه از استان‌های دیگر به زنجان وارد شده است.از حدود 50 سال پیش قالی ابریشم با نقشه‌های قم و كاشان بین تولیدكنندگان زنجان رایج شده است

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • طرح و مارک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 6میلیون
 • 146میلیون

میلیون  –  میلیون