فرش اردکان

فرش اردکان

منشأ فرش اردَکان یا اردِکان از شهر اردکان ، در ناحیه شمال غربی استان یزد است ، جایی که یکی از ریشه دارترین سنت های قالی بافی را در کل ایران دارد. بافندگان اردکان از گره نامتقارن فارسی استفاده می کنند. فرش های اردکان که در شهرهای بزرگ بافته می شوند دارای بالاترین استانداردها هستند. اگرچه فرش های اردکان تولید شده در روستاها از کیفیت کمتری نسبت به فرش های تولید شده در شهرهای بزرگ برخوردارند ، اما از بهترین فرش های جهان محسوب می شوند. ممکن است سالها طول بکشد تا یک صنعتگر اختصاصی بتواند یک فرش تولید کند.

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 37میلیون
 • 150میلیون

میلیون  –  میلیون