فرش شیراز

فرش شیراز 

شهر شیراز با داشتن باغ های بزرگ و زیبا، آرامگاه شعرا و تخت جمشید در استان فارس واقع شده است. فضای آسودگی و آسانگیری که در این مکان حکم فرماست برای بسیاری از ایرانیان جذاب است. اطراف شهر، عشایر قشقایی سکونت دارند( بخش قشقایی را مشاهده کنید).و فرش های آنان در بازار بزرگ شیراز گاهی با نام خود، یعنی فرش قشقایی و گاهی تحت نام فرش شیراز معامله می شوند . وقتی صحبت از فرش های شیراز به میان می آید منظورمان فرش هایی ساده با تار و پودی از الیاف پشمی است.

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 3میلیون
 • 90میلیون

میلیون  –  میلیون