فروشگاه:
فرش گلستان
محل:
تلفن:
با فروشنده تماس بگیرید

About us

Untitled%20design.jpg?1635850232561

فرش گلستان:

فروشگاه فرش گلستان 65 سال قبل و توسط آقای محمد داودآبادی کار خود را آغاز نمود.

در تمام این سالها این فروشگاه در محلی فعلی خود مستقر بوده و به فعالیت خود ادامه می دهد.

عمده فعالیت این فروشگاه در زمینه خرید و فروش و صادرات فرش و تابلو فرش دستباف در ایران و صادرات فرش از ایران به کشور های دیگر می باشد .