تابلو فرش با طرح تندیس

تابلو فرش تندیس به تابلو فرش هایی می گویند که مضوع آنها  مجسمه یا  پیکره‌ای  که اغلب به هدف یادآوری یا به نمایش گذاشتن وجود یک انسان، شیء، حیوان یا واقعه ساخته شده وجالا به شکل تابلو فرش بافته شده است

فیلترها
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 0‎میلیون
 • 65‎میلیون

میلیون  –  میلیون