محصولات تحویل داده شده به مشتری

تصاویر خاطره و ثبت لحظات زیبای ما و مشتریان عزیزمان هنگامی که فرشهای دستباف خریداری شده از مجموعه دفه زن را تحویل میگیرند

در این بخش ما اقدام به انتشار تصاویرمشتریان  و مختصری از شرح محصولات خریداری شده توسط آنها  را قرار می دهیم 

نکته : لازم به ذکر است که در این بخش تنها تصاویر مشتریانی که رضایت خود را برای درج تصاویرشان در این بخش اعلام کرده اند منتشر می کردد و این بخش نمایشگر تمام مشتریان مجموعه دفه زن نمی باشد .