تبلیغات فرش دستباف در خارج از ایران

بررسی تبلیغات انجام شده برای اعضا سایت در خارج از ایران 

در این بخش ما به بررسی تبلیغات انجام شده در خارج از ایران می پردازیم .

در این مجموعه  ویدیو ها ، ما به شما روند تبلیغات محصولاتی را که در فروشگاه های موجود در سایت دفه زن وجود دارند در خارج از ایران به شما نشان می دهیم که به چه صورت محصولات و فرش های همکارانی را که در سایت دفه زن عضو می باشند و فروشگاه انلاین خود را به رایگان در سایت دفه زن ایجاد نموده اند و فرش های خود را در سایت خود وارد کرده اند ،اطلاعات محصولات آنها  از فروشگاه های آنها برداشته و در خارج از ایران برای آنها به رایگان تبلیغ می گردد .

بررسی تبلیغ شماره 7:

هدف تبلیغ : معرفی محصولات فروشگاه انلاین فرش گلستان 

تاریخ انجام تبلیغ : 24 فوریه 2022

هزینه تبلیغ :8 دلار

کشوری که تبلیغ در آن انجام شده : آلمان

همکارانی که این تبلیغ برای محصولات آنها انجام شده است :

  1. انلاین شاپ فرش گلستان 

برای مشاهده این تبلیغ و بررسی نتایج آن بر روی بنر زیر کیلیک کنید .

بررسی تبلیغات شماره 7

بررسی تبلیغ شماره 6:

هدف تبلیغ : معرفی محصولات فروشگاه انلاین فرش گلستان 

تاریخ انجام تبلیغ : 21 فوریه 2022

هزینه تبلیغ :4 دلار

کشوری که تبلیغ در آن انجام شده : گرجستان

همکارانی که این تبلیغ برای محصولات آنها انجام شده است :

  1. انلاین شاپ فرش گلستان 

برای مشاهده این تبلیغ و بررسی نتایج آن بر روی بنر زیر کیلیک کنید .

بررسی تبلیغات شماره 6

بررسی تبلیغ شماره 5:

هدف تبلیغ : معرفی محصولات فروشگاه انلاین فرش گلستان 

تاریخ انجام تبلیغ : 19 فوریه 2022

هزینه تبلیغ :7 دلار

کشوری که تبلیغ در آن انجام شده : گرجستان

همکارانی که این تبلیغ برای محصولات آنها انجام شده است :

  1. انلاین شاپ فرش گلستان 

برای مشاهده این تبلیغ و بررسی نتایج آن بر روی بنر زیر کیلیک کنید .

بررسی تبلیغات شماره 5

بررسی تبلیغ شماره 4:

هدف تبلیغ : معرفی محصولات فروشگاه انلاین فرش گلستان 

تاریخ انجام تبلیغ : 10 فوریه 2022

هزینه تبلیغ :8 دلار

کشوری که تبلیغ در آن انجام شده : گرجستان

همکارانی که این تبلیغ برای محصولات آنها انجام شده است :

  1. انلاین شاپ فرش گلستان 

برای مشاهده این تبلیغ و بررسی نتایج آن بر روی بنر زیر کیلیک کنید 

تبلیغ شماره 4 فرش دستباف در گرجستان

بررسی تبلیغ شماره 3:

هدف تبلیغ : معرفی و فروش فرش انتیک ایرانی 

تاریخ انجام تبلیغ : 10 فوریه 2022

هزینه تبلیغ : 4 دلار

کشوری که تبلیغ در آن انجام شده : گرجستان

همکارانی که این تبلیغ برای محصولات آنها انجام شده است :

  1. انلاین شاپ فرش ایرانی 
  2. انلاین شاپ فرش ارغوان 

برای مشاهده این تبلیغ و بررسی نتایج آن بر روی بنر زیر کیلیک کنید 

تبلیغ 3