فرش تار و پود ابریشم

در این فرش ها تار (ریشه ها یا چله فرش، که در طول فرش قرار دارند ) و پود (رشته ها و الیافی که در عرض فرش قرار دارند ) از جنس  ابریشم بوده و پرز های (الیافی که گره های فرش را ایجاد می کنند ) از جنس  ابریشم  می باشند  . این گونه فرشها بسیار نرم و لطیف بوده و کیفیت و قیمت بالایی دارند

فیلترها
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 25‎میلیون
 • 80‎میلیون

میلیون  –  میلیون