فرش هایی با رنگ خاکی یا قهوه ای رنگ پریده

فرش هایی که رنگ زمینه و غالب در آنها خاکی رنگ می باشد .رنگ اصلی و در اصطلاح رنگ کف این فرش ها خاکی  رنگ می باشد 

فیلترها
  • قیمت
  • منطقه بافت
  • سبک فرش
  • نقشه فرش
  • سایز
  • رنگ
  • سن فرش
  • شکل
  • 9‎میلیون
  • 12‎میلیون

میلیون  –  میلیون