فرش هایی با رنگ بنفش

فرش های که رنگ  زمینه آنها  بنفش می باشد .رنگ زمینه رنگی است که کف فرش و زمینه فرش به آن رنگ می باشد و معمولا در اکثر موارد رنگ غالب فرش نیز است 

فیلترها
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • طرح و مارک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 0‎میلیون
 • 85‎میلیون

میلیون  –  میلیون