فرش هایی با رنگ یاسی یا بنفش روشن

فرش هایی که رنگ زمینه و غالب در آنها رنگ یاسی می باشد .رنگ اصلی و در اصطلاح رنگ کف این فرش ها یاسی رنگ است. 

فیلترها
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 10‎میلیون
 • 82‎میلیون

میلیون  –  میلیون